نرخ نمایش تبلیغات

طفا قیمت و نرخ تبلیغات را از جدول پایین صفحه مشاهده کنید. بابت هر بازدیدی که شما خریداری میکنید بازدیدکننده شما شرایط زیر را حتما دارد:

ممکن است شما بازدیدکننده داشته باشید که موارد عنوان شده را نداشته باشد، اما هرگز از اعتبار آگهی شما بابت آن هزینه کسر نمی گردد.

توضیحات بسته / کشور هزینه هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت هر دو
معامله در سراسر جهان (همه کشورها) ۶۰۰تومان ۶۰۰تومان ۶۰۰تومان
ایران (جمهوری اسلامی) ۶۰۰تومان ۶۰۰تومان ۶۰۰تومان

همه سایتها مجاز هستند تبلیغات نمایند به غیر از موارد زیر: