نرخ نمایش تبلیغات

طفا قیمت و نرخ تبلیغات را از جدول پایین صفحه مشاهده کنید. بابت هر بازدیدی که شما خریداری میکنید بازدیدکننده شما شرایط زیر را حتما دارد:

ممکن است شما بازدیدکننده داشته باشید که موارد عنوان شده را نداشته باشد، اما هرگز از اعتبار آگهی شما بابت آن هزینه کسر نمی گردد.

توضیحات بسته / کشور هزینه هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت هر دو
معامله در سراسر جهان (همه کشورها) ۶۰۰تومان ۶٬۰۰۰تومان ۷٬۰۰۰تومان
کانادا ۱۵٬۰۰۰تومان ۱۰٬۰۰۰تومان ۶۰۰تومان
ایران (جمهوری اسلامی) ۶۰۰تومان ۸٬۰۰۰تومان ۶۰۰تومان
انگلستان ۵٬۰۰۰تومان ۱۵٬۰۰۰تومان ۱۵٬۰۰۰تومان
ایالات متحده ۵٬۰۰۰تومان ۲۰٬۰۰۰تومان ۲۰٬۰۰۰تومان

همه سایتها مجاز هستند تبلیغات نمایند به غیر از موارد زیر: