حریم خصوصی

حریم خصوصی کاربران کوتاه کننده لینک 7 ( لینک کوتاه کن 7 )

هر کاربر و عضو سایت موظف است که:

  1.  ایمیل معتبری در هنگام ثبت نام از ایمیل معتبری استفاده کند
  2. اطلاعات مالی و شخصی دقیق را در بخش کاربری خود وارد کند
  3. همه مشخصات و ایمیل ها نزد ما محفوظ می باشد و به وبسایت و اشخاص دیگری داده نخواهد شد.
  4. از کلیک و ایجاد مشاهده تبلیغ غیر واقعی و غیر قانونی پرهیز کند . در صورت مشاهده حساب بسته خواهد شد.

 

اطلاعات بخش حریم خصوصی در صورت نیاز د آینده بروزرسانی خواهد شد.