نرخ پرداختی برای ناشران

 هر آی پی دو بار در طول روز محاسبه خواهد شد

طبق نرخ فعلی شما از هر باز دید کننده در طول روز 6 تومان در یافت خواهید کرد و هر آی پی  دو بار محاسبه خواهد شد 

یعنی اگر شما 1000 بازدید کننده داشته باشید و هر بازدید کننده 2 بار از  لینک های شما بازدید کند شما 12000 تومان دریافت خواهید کرد.

این نرخ برای هر بازدید در میان تمام سایت های مشابه بی نظیر است

این نرخ پرداختی در آینده نزدیک نیز بیشتر خواهد شد 

توضیحات بسته / کشور درآمد در هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت
ایران (جمهوری اسلامی) ۶٬۰۰۰تومان ۶٬۰۰۰تومان
معامله در سراسر جهان (همه کشورها) ۵٬۰۰۰تومان ۵٬۰۰۰تومان